top of page
open book lot_edited.jpg

סקירת מאמרים

ענן של כאב: סקירת ספרות על ההשפעה של אובדן עמום במצב נעדרות והתערבויות טיפוליות רלוונטיות – סקירת מאמרן של וויילנד ומייפל

צוות נמל מבטחים

אובדן עמום הוא מונח שטבעה פאולין בוס, המתייחס לחוויה של אנשים המתמודדים עם אובדן של אדם שנעדר. במאמרן, וויילנד ומייפל עורכות סקירה של הספרות המחקרית בנושא אובדן עמום, ובהתערבויות הטיפוליות אשר נחקרו בתחום זה במהלך 20 השנים מאז טבעה פאולין בוס את המונח.

יום שני, 4 במרץ 2024

גישות דיסקורסיביות לאובדן עמום: תאוריה של טיפול מבוסס קהילה לאחר היעלמות כפויה – סקירת מאמרו של רובינס

צוות נמל מבטחים

המאמר דן במושג אובדן עמום, כפי שטבעה פאולין בוס, וביישומו בהתמודדות עם אובדן אשר אין בו וודאות, בעיקר במקרים של היעלמות או היעדרות של אנשים בעקבות סכסוך ואלימות פוליטיים. המחבר מציע להשתמש בגישה הדיסקורסיבית בהתייחס לאובדן עמום, ומציע קווים מנחים למסגרת טיפולית מבוססת קהילה לאחר היעלמות כפויה.

יום שני, 4 במרץ 2024

בני ערובה: מניעים, פתרון, התמודדות והשפעות – סקירת מאמרם של אלכסנדר וקליין

צוות נמל מבטחים

למרות שלקיחת בני ערובה הינה פרקטיקה עתיקה, רק לאחרונה החלו ניסיונות לחקור לעומק את ההשלכות של תופעה זו על בני הערובה ועל משפחותיהם. המאמר הנוכחי סוקר את המושגים המרכזיים הנוגעים להשפעות הפסיכולוגיות של חטיפה, את האופן בו אנשים אשר נלקחו כבני ערובה מתמודדים, ואת התחומים בהם המחקר עדיין חסר.

יום ראשון, 3 במרץ 2024

אבל בקרב בני משפחה של נעדרים בהקשר של אלימות מדינתית: תהליך בלתי אפשרי? – סקירת מאמרם של ברגיגנון, דרמיצל וכץ

צוות נמל מבטחים

המאמר מדגים באמצעות סקירה נרטיבית של הספרות את ההשלכות וההשפעות של היעדרות כפויה על בני המשפחה של הנעדר. במסגרת המאמר, מתארים החוקרים השלכות פסיכולוגיות, חברתיות ומשפחתיות, ומתמקדים במשפחות אשר יקיריהן נעלמו במסגרת אלימות מדינתית.

יום רביעי, 20 במרץ 2024

כשהמטפל חי את החוויה – סקירת מאמרן של פוקס וויילנד‏

צוות נמל מבטחים

המאמר דן בהשפעת החוויות האישיות של המטפלים על דמות המטפל, בעיקר כאשר הם חווים חוויות אשר דומות לחוויות אותן הם לומדים וחוקרים. המחברות משתפות בסיפורי ההתמודדות האישיים שלהן. עם אבל וטראומה, ומדגימות כיצד החוויות האישיות שלהן סייעו להן להגיע לתוצאות משמעותיות בעבודתן כמטפלות.

יום רביעי, 20 במרץ 2024

זיהוי הצרכים הפסיכו-סוציאליים של צעירים כאשר אדם אהוב נעדר – סקירת מאמרה של אליזבת׳ דייויס

צוות נמל מבטחים

המאמר עוסק בתיאור הצרכים הפסיכו-סוציאליים של צעירים אשר קרובים לאדם נעדר. דרך שימוש במושג האובדן העמום, מתארת המחברת את ההתמודדות המורכבת עם חוסר הוודאות המובנה בהיעדרות של אדם קרוב.

יום שלישי, 19 במרץ 2024

נפלו בין הזמנים: משטרי הזמן של הנעדרות – סקירת מאמרם של אורי כץ וקרן שלו גרין

צוות נמל מבטחים

המאמר עוסק בסוגיית הזמן בהקשר של נעדרות, ומציג שלושה מודלים אפשריים של תפיסות זמן אשר מתארות את היחס של בני המשפחה לגורל הנעדרים.

יום רביעי, 20 במרץ 2024

בתי ספר בצל טרור: התאוששות פסיכולוגית ועניין בהתערבויות טיפוליות לאחר מתקפות טרור - סקירת מאמרם של פליקס ועמיתיה

צוות נמל מבטחים

מתקפות טרור רבות התרחשו בשעות הפעילות של בתי הספר. כאשר בתי הספר נמצאים בקרב פיזית למקום הפיגוע, האחריות המיידית של המורים וצוות בית הספר היא כפולה – לשמור על ביטחונם האישי ועל זה של הילדים. לאחר מתקפות טרור, מורים ואנשי צוות בבתי הספר הופכים לגורמים חשובים שיכולים לסייע לילדים להחלים. אולם, לא נערך מספיק מחקר בנוגע לנכונות שלהם לסייע בתהליך זה. מן המחקר עולה החשיבות של קידום מודעות ותחושת מוכנות בקרב מורים להתמודדות עם מצוקה נפשית.

יום שלישי, 23 בינואר 2024

אובדן עמום ונרטיבים לא שלמים של חטיפה בקוסובו – סקירת מאמרם של קז׳טאזי-טסטה והוור

צוות נמל מבטחים

המאמר בוחן את הנרטיבים הקיימים בקרב בני משפחות של נעדרים בקוסובו. המחקר המתואר במאמר בוחן את ההשפעות הפסיכולוגיות וההתנהגותיות של התמודדות עם אובדן עמום בקרב אימהות לנעדרים בקוסובו. באמצעות סדרת ראיונות, ביקשו החוקרים לשרטט את הנרטיבים בהם מחזיקות האימהות, ולתאר את המצוקה שלהן.

יום ראשון, 3 במרץ 2024

אחים בוגרים לנעדרים: אובדן וחוסר ידיעה – סקירת מאמרה של קלארק

צוות נמל מבטחים

המאמר דן בהתמודדות של אחים עם היעדרות של אח או אחות, וסוקר את ההשפעות של ההיעדרות של אחים על האחים הנותרים. זאת, תוך תיאור המשמעות של הקשר בין אחים, וזיהוי סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת כאשר מספקים תמיכה לאנשים שאחיהם נעדרים.

יום שלישי, 19 במרץ 2024

bottom of page