top of page
Lighthouse

ידידי מרכז נמל מבטחים

אנו רוצים להביע את תודתנו העמוקה לכל האנשים והארגונים אשר העניקו לנו תמיכה וסיוע חיוניים מאז אירועי ה-7 באוקטובר. הודות לכם הצלחנו להקים את היחידה האקדמית להכשרת מטפלים וחוגי תמיכה בנושא נעדרים, חטופים, משפחות שבות וקהילה. תודה רבה על הסיוע שבלתי יסולא בפז.

 .אנו אסירי תודה על השותפות שלכם בבניית קהילה חזקה ותומכת יותר.

אנו מלאי הכרת תודה ל:

Biladehem.jpg

״עמותת בלעדיהם״ - עמותה לתמיכה במשפחות נעדרים,
וגברת ורדה מיניביצקי

תודתנו לעמותה על הסיוע המתמשך בנושא תמיכה במשפחות הנעדרים. תודה מיוחדת על הרחבת הידע בקבוצות להכשרת מטפלים בעקבות ה-7 באוקטובר.

logo-missed.png

Missed Foundation

תודה לקרן הבינלאומית אשר התגייסה כדי לאפשר את תרגום "קלפי התקווה הנרטיביים", לתמיכה בהכשרה מקצועית למטפלים העובדים עם משפחות של נעדרים, חטופים ובני ערובה.

jcf_en.png

הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו

הערכתינו ותודתנו על נדיבותכם ותמיכתכם המתמשכת בהקמת הבית האקדמי וההכשרתי לאנשי הטיפול ומעגלי התמיכה בנעדרים, חטופים בני ערובה שבים משפחה וקהילה. 

ד״ר שרה ויילנד

תודה על התמיכה המתמשכת ועל הסיוע בעזרה למטפלים להבין טוב יותר את התמיכה והטיפול עבור משפחות של נעדרים וחטופים, בני ערובה שבים והקהילה.

גב׳ דנה רסיס בריטן

לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, יזמה קמפיין בקהילה היהודית בדנוור, קליפורניה, לגיוס כספים ייעודיים לפיתוח כלים תומכים בטיפול משפחות וקהילות הנעדרים חטופים ובני הערובה.

ד״ר רבקה ביילי

תודה על התגייסותה כדי לספק הדרכה מקצועית על מנת לעזור להבין את התמיכה הטובה ביותר עבור משפחות שנפגעו מאירועי ה-7 באוקטובר בתחום של חטופים בני ערובה שבים ומשפחותיהם.

מר דני פאר

תודה על תרומתך הנדיבה להפקת "קלפי התקווה הנרטיביים".

גב׳ דפנה גרינר, MSW

תודה על התמיכה המתמשכת בהתאמת הידע הקליני ובפיתוחו.

זיגמונד קליניקות בוטיק

אנו מביעים את תודתנו העמוקה על תמיכתכם המתמשכת ועל התרומה הנדיבה של חדרי טיפול להכשרת מטפלים ותמיכה מתמשכת מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

bottom of page