top of page
Lighthouse

ארגונים, מוסדות ועמותות לתמיכה וסיוע

אגדנו עבורכם את כל הפרטים ודרכי יצירת קשר עם ארגונים, מוסדות ועמותות הנותנות תמיכה וסיוע נפשי בנושאי נעדרים, חטופים, בני ערובה, שבים מהשבי, משפחות וקהילה.

מ.ה.ל.ב:

מרכז השליטה לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים המסייע למשפחות בהתמודדות עם משמעויות המלחמה

     * ניתן להתקשר ל 076-8177860 או 6754*

ביטוח לאומי:

    * זכויות כספיות ותמיכה נפשית לנפגעי אירועי טרור, כולל חרדות ברזל.

    * ניתן לפנות למוקד 1-800-222-280 או באתר.

רווחה:

    * סיוע אישי, משפחתי וקהילתי, כולל קבוצות תמיכה וטיפול פסיכולוגי.

    * ניתן לפנות ללשכת הרווחה הקרובה לביתך - ניתן לבדוק פרטי לשכה כאן.

השירות למען הילד:

   * תמיכה וסיוע ניתן לקבל מידע באתר.

מנהלת חטופים:

    * תמיכה וייעוץ למשפחות חטופים, כולל טיפול בחרדות.

    * ניתן לפנות למנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה בטלפון 02-653-2700.

 

משרד החינוך:

    * תמיכה רגשית ופדגוגית לתלמידים שחוו אירועי טרור, כולל חרדות ברזל.

    * ניתן לפנות לפסיכולוג בית הספר או למחלקת הייעוץ החינוכי.

    * פניות באמצעות מייל: sherut@education.gov.il

    * פניות בטלפון 6552*

      שלוחה 4 : מוקד חירום -מידע והנחיות בנושאי חירום, מנהלת קליטת תלמידים במרכזי הפינוי, חלוקת מחשבים ניידים, תמיכה טכנית

      במערכות גוגל מיט, זום וטימס, וכו'

     שלוחה 5: מוקד תמיכה רגשית וסיוע לנפגעים. עומד לרשות צוויתי החינוך, התלמידים וההורים ופועל 24/7.

     הקו פועל גם בשפות אמהרית, רוסית ואנגלית.

     שלוחה 8: גיוס צוותי חינוך למרכזי החינוך במוקדי הקליטה והאירוח של משפחות המפונים.

     שפ״י  -משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי הייעוצי באתר

מוקד תמיכה רגשית לנכי צה"ל

    * בטלפון 8944*

 

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

    * מוקד תמיכה רגשית לאזרחים ותיקים וסיוע בצרכים חיוניים נוספים – מזון ותרופות. המוקד זמין 24/7 בטלפון 8840*

 

משרד העלייה והקליטה

    * מוקד סיוע ומתן תמיכה רגשית מקצועית לעולים, פעיל מ-8:00 עד חצות בטלפון 3201*

משרד הבריאות

    * מוקד קול הבריאות 5400*

 

מוקדי קופות חולים:

    * כללית-037472010

    * לאומית- 1700507507, 507*

    * מכבי- 3555*

    * מאוחדת- 3833*

גופים הנותנים תמיכה לאירועי חרבות ברזל:

תוכנית יתד במשרד הרווחה:

    * טלפון: 1-800-666-666

    * אתר

    * מענים: סיוע כלכלי, ייעוץ, קבוצות תמיכה, טיפול פסיכיאטרי, שיקום, עבודה, דיור

    * תרומה: מימון פעילויות, פיתוח תוכניות, העלאת מודעות, שיתוף פעולה

bottom of page