top of page

הרצאות מוקלטות

העמקה בהתערבויות טיפוליות למשפחות הנעדרים ומעגלים חברתיים נוספים

גלית יצחקי דרייזין ופרופ׳ קרן שלו

הדרכה מוקלטת שכללה הרצאה מוקלטת של פרופ׳ שרה וויילד. ההדרכה בנושא ההעדרות ותוך התייחסות למצב הייחודי בישראל.

טראומת החטיפה והשבי

גלית יצחקי-דרייזין ופרופ' קרן שלו

בהרצאה מוקלטת זו עסקו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו בהקניית כלים לליווי של בני ערובה השבים מן השבי ובתמיכה בהם.

מיתוס סגירת המעגל: אובדן עמום

ד״ר פאולין בוס

בהרצאה מוקלטת זו ד״ר פאולין בוס הסבירה את המושג ״אובדן עמום״ והדגימה את הדרכים השונות בהן הוא יכול להתבטא.

מציאת משמעות כשלב ראשוני והכרחי בהתמודדות עם אובדן עמום

ד״ר פאולין בוס

בהרצאה מוקלטת זו דנה ד״ר פאולין בוס בחשיבות של מציאת משמעות ככלי להתמודדות עם אובדן עמום, והדגימה רעיון זה דרך תיאור של שיחה עם מורה שפגשה בפוקושימה, יפן.

נעדרות, אובדן עמום ואבל קפוא או מורכב - חלק א

גלית יצחקי דרייזין ופרופ' קרן שלו

בהרצאה מוקלטת זו הציגו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו הקדמה תיאורטית לתחום הטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים

רחוב סומסום – כשמשפחות מתאבלות: משפחות שכולות, התמודדות עם אובדנים ואובדנים עמומים

רחוב סומסום בקהילה

פרק מתוך פרויקט ״רחוב סומסום בקהילה״, אשר נועד להנגיש לילדים ולמשפחות את נושא ההתמודדות עם אבל, געגוע ואובדן.

שיחה עם ד״ר רבקה ביילי בנושא יצירת תחושת ביטחון לאחר מצב ממושך של סכנה

פרופ׳ קרן שלו, גלית יצחקי-דרייזין וד״ר רבקה ביילי

במסגרת הרצאה מוקלטת זו שוחחו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו עם ד״ר רבקה ביילי, מהחוקרות המובילות בתחום הטיפול בחטופים ובבני ערובה שבים

תמיכה בין תקווה לייאוש: ליווי משפחות חטופים

ד"ר דנה מור, גלית יצחקי-דרייזין, פרופ’ קרן שלו, פרופ׳ ענר גוברין, ד״ר שרון זיו ביימן

בהרצאה מוקלטת זו דנו המשתתפים בחוויות של משפחות החטופים, ותיארו קווים מנחים בהם כל אחת ואחד מאיתנו, יכולים לסייע

bottom of page