top of page

טראומת החטיפה והשבי

גלית יצחקי-דרייזין ופרופ' קרן שלו

בהרצאה מוקלטת זו עסקו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו בהקניית כלים לליווי של בני ערובה השבים מן השבי ובתמיכה בהם.

bottom of page