top of page

שיחה עם ד״ר רבקה ביילי בנושא יצירת תחושת ביטחון לאחר מצב ממושך של סכנה

פרופ׳ קרן שלו, גלית יצחקי-דרייזין וד״ר רבקה ביילי

במסגרת הרצאה מוקלטת זו שוחחו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו עם ד״ר רבקה ביילי, מהחוקרות המובילות בתחום הטיפול בחטופים ובבני ערובה שבים

bottom of page