top of page
Adult Students

כלים לצוותים רב מקצועיים ליצירת המרחב הבטוח בקהילות מרובות טראומות

גלית יצחקי דרייזין ורן כהן אהרונוב

5 ימי ראשון | החל מה-02.06.2024 | קורס מקוון

Image by Nick Morrison

כלים טיפוליים ליצירת המרחב הבטוח בקהילות מרובות טראומות

גלית יצחקי דרייזין ורן כהן אהרונוב

5 ימי חמישי | החל מה-13.06.2024 | קורס מקוון

Image by Nick Morrison

התאוריה הפולי-וגאלית ושימוש בביופידבק: לעבודה עם מעגלי הפגיעה של אירועי נעדרות, רצח וחטיפה

פרופ' דני חמיאל, גלית יצחקי דרייזין, ד"ר מיכל גרוברגר

5 ימי ראשון | החל מה-01.09.2024 | קורס משולב מקוון ופרונטלי

Image by Nick Morrison

טיפול נרטיבי וקלפי הנרטיב לעבודה עם משפחות נעדרים חטופים ובני ערובה

גלית יצחקי דרייזין

5 ימי ראשון | החל מה-05.09.2024 | קורס משולב

Image by Nick Morrison

טיפול במשפחות נעדרים, חטופים , שבים מהשבי ומשפחותיהם

גלית יצחקי דרייזין, פרופ' קרן שלו

8 ימי ראשון | החל מה-03.11.2024 | קורס מקוון

Image by Nick Morrison
bottom of page