top of page

מנהלות המרכז

גלית יצחקי דרייזין ופרופ׳ קרן שלו נרתמו יחד עם מעגל מומחים בינלאומי כדי לייצר מסגרת ארגונית הכשרתית מיידית שתאפשר לתת מענה רגשי טיפולי, הן חירומי והן ממושך, בנושא האובדן העמום במעגליו השונים. ד"ר שרון זיו ביימן ממכון מפרשים התגייסה יחד עם סגל המכון והמכללה כדי לקדם את פיתוח המרכז.

תוכלו ליצור איתנו קשר

ד״ר שרון זיו ביימן - sharonzu@mta.ac.il

פרופ׳ קרן שלו - karen.shalev@port.ac.uk

גלית יצחקי דרייזין - safeharbor.missing@gmail.com

צוות המרצים והמדריכים

bottom of page