top of page

מיתוס סגירת המעגל: אובדן עמום בזמן מגיפה ושינוי –
תקציר ספרה של פאולין בוס

מאת: פאולין בוס | שנת הוצאה 2021

15 באפריל 2024 בשעה 10:28:42

צוות נמל מבטחים

מיתוס סגירת המעגל: אובדן עמום בזמן מגיפה ושינוי –
תקציר ספרה של פאולין בוס

פאולין בוס, מהחוקרות המובילות בתחום הנעדרות, דנה בספרה במושג האובדן הדו-משמעי, ומציעה תפיסה מורחבת של אבל, המאפשרת להתמודד עם הפגיעה הרגשית והפיזית של האובדן, מבלי לחפש פתרונות סופיים. בוס מזהירה כי החיפוש אחר סגירת מעגל עלול להיות מזיק, וכי הניסיון למצוא פתרון ברור ומסודר לאובדן עמום, מועד לכישלון. תחת זאת, מציעה בוס כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם האובדן הדו-משמעי, תוך החזקה של המורכבות הגלומה בו. בוס מזמינה את הקורא להתקרב לאובדן בצורה רגישה, ולחקור את הסיבות אשר עומדות בבסיס התחושות המורכבות הנלוות לאובדן עמום.

bottom of page