top of page

נעדרים: מדריך מחקר – תקציר ספרן של קרן שלו גרין וליליאן אליס

מאת: פרופ׳ קרן שלו גרין וליליאן אליס | שנת הוצאה 2014

28 במרץ 2024 בשעה 12:50:10

צוות נמל מבטחים

נעדרים: מדריך מחקר – תקציר ספרן של קרן שלו גרין וליליאן אליס

הספר הנוכחי מאגד לראשונה את המחקר שנעשה בתחום הנעדרות, ומתכלל את הידע הקיים בנוגע לילדים נעדרים, מבוגרים נעדרים.

על אף שנעדרות הינה תופעה רחבה ומטרידה, הידע הקיים כיום בנושא הוא יחסית מצומצם. הספר הנוכחי מאגד לראשונה את המחקר שנעשה בתחום הנעדרות, ומתכלל את הידע הקיים בנוגע לילדים נעדרים, מבוגרים נעדרים, תהליך החקירה של מקרי היעדרות וההשפעות על משפחות הנעדרים. הספר מזמין את הקוראים, אנשי מקצוע או לאו, להעשיר את הידע שלהם בנוגע לתופעה המורכבת הזו.

bottom of page