top of page

נעדרות, אובדן עמום ואבל קפוא או מורכב - חלק א

גלית יצחקי דרייזין ופרופ' קרן שלו

בהרצאה מוקלטת זו הציגו גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו הקדמה תיאורטית לתחום הטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים

bottom of page