top of page

קבוצת סיפון 1

קבוצת הדרכה למטפלים העוסקים בטראומה עמומה - קבוצת המשך

גלית יצחקי דרייזין

8 ימי שני במתכונת הבאה: 5 מפגשים מקוונים בין השעות 12:00-14:00, בתאריכים הבאים: 10.06.24, 17.06.24, 01.07.24, 08.07.24, 22.07.24.
3 מפגשים פרונטליים בין השעות 12:00-14:00, בתאריכים הבאים: 24.06.24, 15.07.24, 29.07.24.

קבוצת הדרכה ממשיכה והכשרתית לעבודה עם קלפי נרטיב התיקווה למטפלים אשר עוסקים בפועל בליווי ארוך טווח של משפחות נעדרים, חטופים ושבים במעגלי הטראומה העמומה ושלבי הטיפול הייחודיים לה.

אירועי ה-7 אוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" יצרו מציאות מורכבת של התמודדות עם טראומה ייחודית שעד כה לא נלמדה בארץ, כמו כן הניסיון הטיפולי הינו מועט . מטפלים ותיקים בכל הארץ, מומחי טראומה, ומומחי טיפול לטווח ארוך בגישות שונות התייצבו לעבודה טיפולית ייחודית זו מאז ה.7.10 קבוצה זו היא קבוצת הדרכה ממשיכה והכשרתית לעבודה עם קלפי נרטיב התיקווה למטפלים אשר עוסקים בפועל בליווי ארוך טווח של משפחות נעדרים, חטופים ושבים במעגלי הטראומה העמומה ושלבי הטיפול הייחודיים לה.


תיאור קבוצת ההדרכה :

קבוצת ההדרכה תהווה למידת המשך למטפלים העוסקים בטיפול ארוך טווח במעגלי הטראומה

והנעדרות. הקבוצה תלווה בלמידה תיאורטית , בכלים פרקטיים ומודלים של עבודה מתוך הניסיון

המקצועי של המנחות, ובחיבור ישיר לידע ומומחים בעולם. הקבוצה מבוססת על הבאת study case

,בכל מפגש מטפל אחר מביא מקרה ללמידה, בכל שבוע דרך פרוטוקול למידה המותאם לנושא. בנוסף,

הקבוצה תיפגש לשני מפגשי הכשרה פרונטאליים.


מטרות קבוצת ההדרכה :

✓ הקניית ידע, שפה מקצועית של תחום הטראומה העמומה והאבל הקפוא.

✓ מקום אישי עבור המטפלים בתמיכה קבוצתית.

✓ הכשרת מטפלים בפרקטיקה ובמודלים קיימים בהתאמה לעבודתם בארץ לעבודה מתמשכת בתחום

הטראומה העמומה.


אודות המרצה:

גלית יצחקי דרייזין, פסיכותרפיסטית יונגיאנית, MSW, פרופילאית פלילית. עוסקת בתחום הנעדרות

מעל עשור הן בישראל והן בזירה המחקרית טיפולית בעולם , מדריכת מטפלים בקלפי נרטיב התיקווה.


אודות קלפי נרטיב התקווה:

הקלפים פותחו ע"י ארגון Missed, שמטרתו לעזור למשפחות וחברים של אנשים נעדרים להתמודד

עם האובדן המעורפל שהם חווים. הקלפים נוצרו בשיתוף פעולה בין מומחים בתחום לבין משפחות

שחוו אובדן כזה. הם ניתנים לשימוש עצמאי בבית או כחלק מטיפול פסיכולוגי, ונועדו לעזור בבניית

נרטיב אישי בתהליך האבל הקפוא.

*משתתפי הקורס יקבלו את ערכת קלפי נרטיב התקווה במסגרת הקורס.

bottom of page