top of page

כלים לצוותים רב מקצועיים ליצירת המרחב הבטוח בקהילות מרובות טראומות

גלית יצחקי דרייזין ורן כהן אהרונוב

5 ימי ראשון | החל מה-02.06.2024 | קורס מקוון
5 ימי ראשון, בין השעות 09:30-12:15, בתאריכים: 02.06.24, 09.06.24, 16.06.24, 30.06.24, 07.07.24

תיאור הקורס :

אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" יצרו מציאות מורכבת של התמודדות עם טראומה ייחודית שכללה בין היתר, העתקה של קהילות שלמות ממקום מגוריהן הקבוע למקום מגורים ארעי או חלופי, לזמן שאינו ידוע מראש. מצב זה מצריך התייחסות מיוחדת לסוגיות כגון – שימור קהילה, הסתגלות ברמה האישית, המשפחתית והחברתית למציאות החדשה, אובדן עמום ואבל, התמודדות עם אי ודאות ועוד. כמו כן, יש לתת את הדעת גם על הקהילות המארחות, ועל יחסי הגומלין בין שתי קהילות אלה.


הקורס יאפשר התבוננות והעמקה בסוגיות אלה תוך התייחסות ליצירת מרחב בטוח כעוגן לעבודה עם קהילות שהועתקו ממקום מגוריהן בעקבות המלחמה.


מטרות הקורס:

1.  היכרות כללית עם נושא קהילות מארחות ומועתקות בכפייה

2.  הבנת הטראומה הלאומית-ישראלית בהקשר של קהילות משתנות

3.  רכישת כלים לעבודה קהילתית - משינוי כפוי להסתגלות


אודות המרצים:

גלית יצחקי דרייזין - פסיכותרפיסטית יונגיאנית, MSW, פרופילאית פלילית. עוסקת בתחום הנעדרות מעל עשור הן בישראל והן בזירה המחקרית טיפולית בעולם .


רן כהן אהרונוב - בעל תואר שני בחינוך. מייסד ומנכ"ל הארגון  Early Starters International לקידום פרויקטים בינלאומיים בחינוך והתפתחות בגיל הרך. מתחילת המלחמה באוקראינה רן הקים 20 מרחבים בטוחים לילדי פליטים מהמלחמה שנתנו מענה רגשי וחברתי לכ- 5000 ילדים אשר חוו טראומה. מייסד שותף של "ילדותא", הארגון לשינוי בגיל הרך. ליווה את האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך. כמו כן, רן יוצר וכותב לילדים.קהל יעד:

אנשי חינוך, עובדי רווחה ברשויות מקומיות, קציני ביקור סדיר, רכזים קהילתיים, נציגי מערכות בריאות ושירותים ממשלתיים העובדים באופן מערכתי עם קהילות מועתקות בעקבות אירועי ה 7.10 ומלחמת "חרבות ברזל".


עלויות:

הקורס הוא ללא עלות

bottom of page