top of page

כלים טיפוליים ליצירת המרחב הבטוח בקהילות מרובות טראומות

גלית יצחקי דרייזין ורן כהן אהרונוב

5 ימי חמישי | החל מה-13.06.2024 | קורס מקוון
5 ימי חמישי, בין השעות 13:00-16:15, בתאריכים: 13.06.24, 27.06.24, 04.07.24, 11.07.24, 18.07.24

תיאור הקורס :

אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" יצרו מציאות מורכבת של התמודדות עם טראומה ייחודית שכללה בין היתר, העתקה של קהילות שלמות ממקום מגוריהן הקבוע למקום מגורים ארעי או חלופי, לזמן שאינו ידוע מראש. מצב זה מצריך התייחסות מיוחדת לסוגיות כגון – שימור קהילה, הסתגלות ברמה האישית, המשפחתית והחברתית למציאות החדשה, אובדן עמום ואבל, התמודדות עם אי ודאות ועוד בהיבטים טיפוליים. . כמו כן, יש לתת את הדעת גם על הקהילות המארחות, ועל יחסי הגומלין בין שתי קהילות אלה.

הקורס יאפשר התבוננות והעמקה בסוגיות אלה תוך התייחסות ליצירת מרחב בטוח כעוגן לעבודה טיפולית עם קהילות שהועתקו ממקום מגוריהן בעקבות המלחמה.


מטרות הקורס:

1.  היכרות כללית עם נושא קהילות מארחות ומועתקות בכפייה

2.  הבנת הטראומה הלאומית-ישראלית בהקשר של קהילות משתנות

3.  רכישת כלים לעבודה קהילתית - משינוי כפוי להסתגלותאודות המרצים:

גלית יצחקי דרייזין - פסיכותרפיסטית יונגיאנית, MSW, פרופילאית פלילית. עוסקת בתחום הנעדרות מעל עשור הן בישראל והן בזירה המחקרית טיפולית בעולם.


רן כהן אהרונוב - בעל תואר שני בחינוך. מייסד ומנכ"ל הארגון  Early Starters International לקידום פרויקטים בינלאומיים בחינוך והתפתחות בגיל הרך. מתחילת המלחמה באוקראינה רן הקים 20 מרחבים בטוחים לילדי פליטים מהמלחמה שנתנו מענה רגשי וחברתי לכ- 5000 ילדים אשר חוו טראומה. מייסד שותף של "ילדותא", הארגון לשינוי בגיל הרך. ליווה את האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך. כמו כן, רן יוצר וכותב לילדים.


עלות הקורס:

  • עבור אנשי מקצוע המטפלים במגזר הפרטי: 650 ₪

  • עבור אנשי מקצוע המטפלים במגזר הצבורי: ללא עלות.

  • מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: ללא עלות.

קהל יעד:

פסיכולוגים מכל תחומי המומחיות (כולל מתמחים), עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה ויועצים חינוכיים.


bottom of page